vĐồng tin tức tài chính 365

KienlongBank bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, cổ đông không thông qua tăng vốn

2023-04-27 18:25

Ngày 27/04, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng trong năm nay.

Ngoài ra, tổng tài sản tăng lên 86.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động vốn đạt 78.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 15,39%, đạt mức 52.500 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã thực hiện bầu các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027. Như vậy, nhiệm kỳ mới của HĐQT KienlongBank sẽ gồm 7 thành viên và 3 thành viên Ban Kiểm soát.

Tại Đại hội, cổ đông ngân hàng không thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ. Trước đó, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 3.652 tỷ đồng lên 4.375 tỷ đồng với hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Thời gian dự kiến phát hành chậm nhất ngày 31/10/2023, sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật.

Ông Trần Ngọc Minh thay mặt thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới phát biểu tại Đại hội Với mục tiêu đưa KienlongBank trở thành một ngân hàng số hiện đại, tiên phong trong lĩnh vực số hóa sản phẩm dịch vụ và cung cấp trải nghiệm ưu việt tới các khách hàng, đại diện KienlongBank nhấn mạnh sẽ tiếp tục đưa kênh số hoá và sản phẩm số hoá trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng quy mô, hiệu quả.

Tài chính - Ngân hàng - KienlongBank bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, cổ đông không thông qua tăng vốn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 KienlongBank.

Ngân hàng cũng sẽ duy trì triển khai các sản phẩm số hóa tích hợp trên nền tảng sản phẩm số đơn lẻ để phát triển, ứng dụng công nghệ AI nhằm đáp ứng và hỗ trợ tối đa nhu cầu của khách hàng.

Với sự đồng lòng và nỗ lực quyết tâm của HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, cùng toàn thể CBNV trong toàn hệ thống, KienlongBank sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, đóng góp vì sự phát triển của KienlongBank, và giá trị lợi ích tối ưu của cổ đông.

Xem thêm: lmth.013506a-nov-gnat-auq-gnoht-gnohk-gnod-oc-iom-yk-meihn-tqdh-uab-knabgnolneik/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“KienlongBank bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, cổ đông không thông qua tăng vốn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools