vĐồng tin tức tài chính 365

Đắp đập tạm các sông Quảng Huế và Cẩm Lệ để 'cứu' khát cho Đà Nẵng

2023-05-13 08:23

Đó là những biện pháp UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho TP.Đà Nẵng trong mùa cạn 2023.

Trong mùa cạn 2023, TP.Đà Nẵng tăng cường giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn để bảo đảm cấp nước an toàn cho TP.Đà Nẵng đến cuối mùa cạn và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông.

Đắp đập tạm các sông Quảng Huế và Cẩm Lệ để 'cứu' khát cho Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thời gian qua nước sông tại cửa thu nước thô vào nhà máy nước Cầu Đỏ liên tục bị nhiễm mặn

NGUYỄN TÚ

Trường hợp độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa thu nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000 mg/l liên tục 24 giờ (nhiễm mặn không thể khai thác), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có thẩm quyền điều hành vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, điều chỉnh xả nước các hồ A Vương, sông Bung 4 – 4A – 5 - 6, Đắk Mi 4, sông Côn 2 bậc 1 và đập An Trạch về hạ lưu sông Vu Gia để giảm mặn.

Chủ tịch UBND thành phố còn chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm ảnh hưởng lưu thông của dòng chảy, nguy cơ sạt lở như khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép, san lấp…

Một giải pháp khác là vận hành dự án nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch từ 210.000 m3/ngày đêm lên 420.000 m2/ngày đêm và tuyến ống dẫn nước thô từ đập dâng An Trạch về nhà máy nước Cầu Đỏ, phối hợp vận hành các đập An Trạch, Hà Thanh, Thanh Quýt và Bàu Nít.

Đối với nhà máy nước Hòa Liên, Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng) hòa mạng lưới cấp nước trong quý 2 để tăng cường cấp nước.

Trong mùa cạn 2023, nếu đã triển khai tất cả các phương án ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn khác nhưng vẫn không đảm bảo cấp nước cho TP.Đà Nẵng, trường hợp cấp thiết phải đắp đập tạm.

TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thống nhất sẽ triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế từ cao trình hiện trạng +2,3 m lên cao trình +3,2 m.

Kết cấu đập tạm bằng bao cát, dài 31,5 m, đập rộng 6 m.

Trên sông Cẩm Lệ cũng sẽ triển khai đắp đập tạm ngăn mặn nếu xâm nhập mặn tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ vượt quá 1.000 mg/l kéo dài, việc khai thác nước trên sông Cu Đê (cấp nước cho nhà máy nước Hòa Liên), sông Vu Gia (cấp nước cho nhà máy nước Cầu Đỏ và nhà máy nước sân bay) và các nguồn nước khác (hồ Hòa Trung, suối Lương, suối Đá, suối Tình…) không đủ cung cấp nước cho TP.Đà Nẵng.

Xem thêm: mth.881743102215032581-gnan-ad-ohc-tahk-uuc-ed-el-mac-av-euh-gnauq-gnos-cac-mat-pad-pad/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đắp đập tạm các sông Quảng Huế và Cẩm Lệ để 'cứu' khát cho Đà Nẵng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools