vĐồng tin tức tài chính 365

Câu chuyện của giáo viên nghỉ dạy về tự làm kem trái cây, sữa chua, trà thái, thạch dừa bán thu nhập 15 triệu/tháng

2020-06-06 19:22
Bản thân từng làm giáo viên nhưng chị Dương Ánh Tuyết, 37 tuổi ở Ngô Thì Sỹ, Vạn Phúc, Hà Nội đã quyết định nghỉ dạy để tự làm kem trái cây, sữa chua, trà thái, thạch dừa bán cho khách các món ngon, mát, bổ, rẻ.

Xem thêm: lmth.906244-n-gnahtueirt-51-pahn-uht-nab-aud-hcaht-iaht-art-auhc-aus-yac-iart-mek-mal-ut-ev-yad-ihgn-neiv-oaig-auc-neyuhc-uac/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Câu chuyện của giáo viên nghỉ dạy về tự làm kem trái cây, sữa chua, trà thái, thạch dừa bán thu nhập 15 triệu/tháng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools