vĐồng tin tức tài chính 365

Báo chí châu Âu: EVFTA là cơ hội kinh tế cần nắm bắt sau đại dịch

2020-06-09 15:17
Báo chí châu Âu nhận định, EVFTA là cơ hội lớn cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam-EU, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp.

Xem thêm: vov.4267501-hcid-iad-uas-tab-man-nac-et-hnik-ioh-oc-al-atfve-ua-uahc-ihc-oab/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Báo chí châu Âu: EVFTA là cơ hội kinh tế cần nắm bắt sau đại dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools