vĐồng tin tức tài chính 365

Đề xuất trợ cấp cho người dân khi mua ô tô điện

2023-08-02 14:48
Các đề xuất về ưu đãi đầu tư trạm sạc, giá điện được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Các đề xuất về ưu đãi đầu tư trạm sạc, giá điện được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Đó là một trong những nội dung báo cáo đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện vừa được Bộ Giao thông vận tải gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Bộ Giao thông vận tải cho biết về cơ bản, có 3 nhóm chính sách chủ yếu mà các quốc gia đang áp dụng để phát triển ô tô điện. Đó là ưu đãi cho nhà sản xuất; hỗ trợ người mua ô tô điện; hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho ô tô điện.

Việc đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện tại Việt Nam là cần thiết. Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, Việt Nam cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Trên cơ sở ý kiến góp ý và kinh nghiệm quốc tế, Bộ Giao thông vận tải đề xuất khung chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện tại Việt Nam với các loại ô tô điện chạy pin sử dụng pin nhiên liệu và năng lượng mặt trời gồm:

Chính sách ưu đãi khuyến khích sản xuất, lắp ráp ô tô điện gồm: Bổ sung chính sách ưu tiên phát triển xe ô tô điện trong các luật liên quan làm cơ sở thực hiện; hạn chế xe sử dụng xăng dầu bằng nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải…

Bổ sung ngành nghề sản xuất, lắp ráp ô tô điện, sản xuất pin ô tô điện vào ngành nghề thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; miễn, giảm thuế đối với nhập khẩu trang thiết bị, dây chuyền, linh kiện để sản xuất, lắp ráp ô tô điện, pin xe điện; có cơ chế ưu đãi tiếp cận tài chính, tín dụng... cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô điện, pin xe điện, sửa chữa ô tô điện…

Với người sử dụng ô tô điện: Đề xuất các chính sách hỗ trợ về tài chính như miễn, giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số đối với ô tô điện; thúc đẩy tiếp cận tín dụng, trợ giá trực tiếp cho người mua ô tô điện; ưu đãi vốn vay đối với các doanh nghiệp vận tải chuyển đổi sử dụng ô tô điện; trợ giá cao hơn đối với xe buýt điện; hỗ trợ giá bán điện cho các trạm sạc; xây dựng, ban chính sách quy định mua sắm ô tô điện khi sử dụng nguồn vốn công; thu phí khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộ…

Về khai thác, vận hành: Ưu tiên phát triển ô tô điện kinh doanh vận tải. Tăng quyền ưu tiên với ô tô điện khi hoạt động trong khu vực đô thị, vùng lõi đô thị; ưu tiên đỗ xe (chỗ, giá), giờ cao điểm.

Thiết lập các khu vực không phát thải tại vùng lõi đô thị chỉ các phương tiện không phát thải được hoạt động. Chính sách phát triển hạ tầng trạm sạc điện…

Doanh nghiệp đề xuất mức hỗ trợ cụ thể với ô tô điện

Theo Bộ Giao thông vận tải, các doanh nghiệp đề xuất một số chính sách cụ thể để khuyến khích sản xuất, lắp ráp ô tô điện:

Bổ sung ngành nghề sản xuất, lắp ráp ô tô điện, pin ô tô điện vào ngành nghề thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Tiếp tục ưu đãi áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện loại chở người từ 9 chỗ trở xuống là 3% sau ngày 28-2-2027 đối với ô tô điện sản xuất, lắp ráp trong nước. Miễn thuế VAT trong 5 năm đầu, giảm 50% cho 5 năm tiếp theo.

Miễn, giảm lệ phí trước bạ với ô tô điện trong 5 năm đầu kể từ ngày 1-3-2022. Trong vòng 2 năm tiếp theo (kể từ 1-3-2027) lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Miễn lệ phí cấp biển 3 năm đầu, giảm 50% lệ phí cấp biển cho ô tô điện cho 2 năm tiếp theo.

Trợ cấp cho người dân một khoản tiền khoảng 1.000 USD/xe hỗ trợ khi mua ô tô điện để chuyển dịch hành vi tiêu dùng từ ô tô chạy xăng, dầu sang ô tô điện.

Miễn thuế nhập khẩu linh kiện, thiết bị để lắp đặt trạm sạc điện. Miễn thuế đất trong 5 năm đầu, giảm 50% trong 5 năm tiếp theo. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu và giảm 50% cho 5 năm tiếp theo. Ưu đãi giá bán điện bằng giá điện phục vụ sản xuất.

Giảm lệ phí, trợ giá trực tiếp cho người mua ô tô điệnGiảm lệ phí, trợ giá trực tiếp cho người mua ô tô điện

Giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số, trợ giá trực tiếp cho người mua ô tô điện là một trong những giải pháp được Bộ Giao thông vận tải đề xuất trong chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện.

Xem thêm: mth.15694523120803202-neid-ot-o-aum-ihk-nad-iougn-ohc-pac-ort-taux-ed/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đề xuất trợ cấp cho người dân khi mua ô tô điện”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools