vĐồng tin tức tài chính 365

Cà Mau: Kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư một dự án nhà ở

2023-08-05 18:10

Ngày 5.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở TN-MT Cà Mau vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án (DA) đầu tư xây dựng nhà ở liên kế (khu đất 1,23 ha) thuộc DA Tổ hợp trung tâm thương mại Cửu Long, do Tổng công ty phân bón - hóa chất dầu khí - CTCP (Tổng công ty phân bón - dầu khí) làm chủ đầu tư.

Xem xét, chỉ đạo thu hồi chủ trương đầu tư dự án 

Theo kết luận thanh tra, từ khi được bàn giao đất trên thực địa vào tháng 9.2008 cho đến thời điểm thanh tra, Tổng công ty phân bón - hóa chất dầu khí không đưa khu đất 1,23 ha vào sử dụng, đầu tư xây dựng khu nhà ở chuyên gia và khách sạn, thuộc DA Tổ hợp trung tâm thương mại Cửu Long mà chỉ phê duyệt đầu tư 2 DA  thành phần là khu siêu thị và cao ốc văn phòng, khu trung tâm triển lãm - hội chợ.

Cà Mau: Kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư dự án nhà ở  - Ảnh 1.

Sở TN-MT Cà Mau kiến nghị việc thu hồi chủ trương DA đầu tư xây dựng nhà ở liên kế thuộc DA Tổ hợp trung tâm thương mại Cửu Long

G.B

Cũng theo Thanh tra Sở TN-MT Cà Mau, Tổng công ty phân bón - hóa chất dầu khí chưa nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước đối với khu đất 1,23 ha là chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 107 Luật Đất đai năm 2003, quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất và tại khoản 3 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013, quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

Để thực hiện DA đầu tư xây dựng nhà ở liên kế (khu đất 1,23 ha) thì Tổng công ty phân bón - hóa chất dầu khí phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, do công ty này vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với những thiếu sót nêu trên của DA, Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét, chỉ đạo thu hồi chủ trương đầu tư DA đầu tư xây dựng nhà ở liên kế do Tổng công ty phân bón - hóa chất dầu khí làm chủ đầu tư. Đồng thời điều chỉnh lại diện tích đất và loại đất (theo quy định hiện nay là đất thương mại, dịch vụ) đã giao cho công ty tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 27.5.2010 của UBND tỉnh.

Sở TN-MT Cà Mau yêu cầu Tổng công ty phân bón - hóa chất dầu khí nộp tiền sử dụng đất đối với khu đất 1,23 ha và đưa khu đất vào sử dụng đầu tư xây dựng khu nhà ở chuyên gia và khách sạn theo mục đích sử dụng đất đã được giao đất tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 27.5.2010 của UBND tỉnh là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo quy định hiện nay là đất thương mại, dịch vụ).

Kiến nghị hoàn trả hơn 30 tỉ đồng cho chủ đầu tư 

Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát thực hiện thanh quyết toán đối số tiền hơn 18,5 tỉ đồng thực hiện san lấp mặt bằng đối với toàn bộ khu đất 9,4 ha thực hiện dự án Tổ hợp trung tâm thương mại Cửu Long cho Công ty phân bón - hóa chất dầu khí theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát thực hiện hoàn trả lại đối với khoản tiền hơn 12 tỉ đồng cho Tổng công ty phân bón - hóa chất dầu khí, do đơn vị này nộp thừa khi thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 1,27 ha.

Sở TN-MT cũng kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra các tồn tại, hạn chế nêu trên.


Xem thêm: mth.163416041508032581-o-ahn-na-ud-tom-ut-uad-gnourt-uhc-ioh-uht-ihgn-neik-uam-ac/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cà Mau: Kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư một dự án nhà ở”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools