vĐồng tin tức tài chính 365

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỉ đồng sau kiểm toán

2020-09-13 23:57
Sau mùa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020, điệp khúc lợi nhuận nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh lại diễn ra khi kiểm toán vào cuộc soát xét. 

Xem thêm: lmth.6458721-naot-meik-uas-gnod-it-mart-gnah-ioh-cob-peihgn-hnaod-ueihn-nauhn-iol/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỉ đồng sau kiểm toán”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools