vĐồng tin tức tài chính 365

Video: Dân Bahamas lái xuồng tốc độ, lướt băng băng trên phố ngập nước

2019-09-04 10:20
Video: Dân Bahamas lái xuồng tốc độ, lướt băng băng trên phố ngập nước Người đàn ông Bahamas lái xuồng tốc độ lướt băng băng trên con đường ngập nước sau khi siêu bão Dorian quét qua đảo quốc này.

Xem thêm: lmth.992694d-coun-pagn-ohp-nert-gnab-gnab-toul-od-cot-gnoux-ial-samahab-nad-oediv/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Video: Dân Bahamas lái xuồng tốc độ, lướt băng băng trên phố ngập nước”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools