vĐồng tin tức tài chính 365

Altara Residences Quy Nhơn mở bán các căn hộ 100% tầm nhìn biển

2019-09-24 16:05
<a href="http://tintuc.vdong.vn/09/78539.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/9/24/1569307148979blob-15693092902231627432194-crop-1569309313217282027272.jpg" /></a>Ngày 28/9 tới, dự án chung cư hạng sang Altara Residences sẽ một lần nữa trở thành tâm điểm thị trường bất động sản Quy Nhơn khi mở bán các căn hộ 100% view biển

Xem thêm: mth.69163714142909102-neib-nihn-mat-001-oh-nac-cac-nab-om-nohn-yuq-secnediser-aratla/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Altara Residences Quy Nhơn mở bán các căn hộ 100% tầm nhìn biển”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools