vĐồng tin tức tài chính 365

Bloomberg: Bamboo Airways đặt mục tiêu chiếm 30% thị phần vào 2020

2019-09-24 16:05
<a href="http://tintuc.vdong.vn/09/78538.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/9/24/may-bay-bamboo-airways-15693129635041936650044-crop-15693129668321680961603.jpg" /></a>Bloomberg cho biết Bamboo Airways lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong năm 2020

Xem thêm: mth.27410815142909102-0202-oav-nahp-iht-03-meihc-ueit-cum-tad-syawria-oobmab-grebmoolb/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bloomberg: Bamboo Airways đặt mục tiêu chiếm 30% thị phần vào 2020”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools