vĐồng tin tức tài chính 365

Lợi thế cho sầu riêng Việt Nam

2022-11-23 08:11

TTO - Gần 20 năm bàn bạc, Hà Nội đang quyết tâm phục dựng lại điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long, nhưng để làm được cần phải ‘hạ giải’ tòa nhà Cục Tác chiến do người Pháp xây dựng. ‘Hạ giải’ là mỹ từ giảm nhẹ, thực chất là đề xuất phá bỏ.

Xem thêm: mth.394622032112202-man-teiv-gneir-uas-ohc-eht-iol/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lợi thế cho sầu riêng Việt Nam”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools