vĐồng tin tức tài chính 365

Dự án khởi nghiệp, sáng tạo tại TP.HCM có thể được hỗ trợ hơn 500 triệu

2023-11-11 13:39
Đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua nghị quyết - Ảnh: HỮU HẠNH 

Đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua nghị quyết - Ảnh: HỮU HẠNH

Tại phiên họp chuyên đề HĐND TP.HCM khóa X sáng 11-11 đã thông qua nghị quyết quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP.HCM.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm triển khai nghị quyết 98 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Nghị quyết quy định 9 lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp được ưu tiên, gồm: thương mại điện tử; công nghệ tài chính; logistics; công nghệ giáo dục; y tế và chăm sóc sức khỏe; nông nghiệp công nghệ cao; phát triển bền vững; chuyển đổi số; an ninh mạng.

Các dự án được tuyển chọn dựa theo tính sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện, hiệu quả kinh tế hoặc tác động xã hội, thị trường tiềm năng, ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh.

Với các dự án ở giai đoạn tiền ươm tạo, TP sẽ hỗ trợ 40 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng/dự án nếu tại thời điểm đăng ký dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TP.

Trong đó, gồm tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 10 triệu đồng/dự án. 

Chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 30 triệu đồng/dự án.

Với dự án ở giai đoạn ươm tạo, hỗ trợ 80 triệu đồng/dự án và không quá 12 tháng/dự án với điều kiện tại thời điểm đăng ký chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TP cho giai đoạn này.

Trong đó, hỗ trợ tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 30 triệu đồng/dự án. 

Chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 50 triệu đồng/dự án.

Còn dự án ở giai đoạn tăng tốc sẽ hỗ trợ 400 triệu đồng/dự án với thời gian không quá 12 tháng/dự án. Ưu tiên cho các dự án có đối ứng từ các nhà đầu tư khác. Gồm tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 150 triệu đồng/dự án.

Chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 250 triệu đồng/dự án. Với điều kiện tại thời điểm đăng ký dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TP.

Dự án giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo và tăng tốc là gì?

Dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo là dự án trong giai đoạn hoàn thiện ý tưởng thông qua các hoạt động nghiên cứu sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, kiểm chứng ý tưởng, nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch khả thi phát triển sản phẩm/dịch vụ/giải pháp.

Dự án ở giai đoạn ươm tạo là dự án trong giai đoạn phát triển sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, hoàn thiện mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển thông qua các hoạt động: tư vấn, kết nối với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác.

Dự án ở giai đoạn tăng tốc là dự án trong giai đoạn đã có sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, khách hàng và đang có nhu cầu mở rộng thị trường, tìm kiếm nhà đầu tư thông qua các hoạt động: tư vấn, kết nối với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm, dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác.

Tận dụng cơ hội đổi mới sáng tạo cho TP.HCMTận dụng cơ hội đổi mới sáng tạo cho TP.HCM

TP.HCM đang và sẽ triển khai nhiều dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tận dụng lợi thế từ nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển.

Xem thêm: mth.8860721111113202-ueirt-005-noh-ort-oh-coud-eht-oc-mch-pt-iat-oat-gnas-peihgn-iohk-na-ud/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dự án khởi nghiệp, sáng tạo tại TP.HCM có thể được hỗ trợ hơn 500 triệu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools