vĐồng tin tức tài chính 365

Học sinh THPT tài năng có cơ hội nhận học bổng 3 tỷ đồng

2019-12-18 21:20
Học sinh THPT tài năng có cơ hội nhận học bổng 3 tỷ đồng Đại học FPT khởi động cuộc thi FPT University Talent 2020 với quỹ học bổng khủng hơn 3 tỷ đồng dành cho các học sinh THPT sinh năm 2001 – 2004 tài năng.

Xem thêm: lmth.619615d-gnod-yt-3-gnob-coh-nahn-ioh-oc-oc-gnan-iat-tpht-hnis-coh/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Giáo dục

“Học sinh THPT tài năng có cơ hội nhận học bổng 3 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools