vĐồng tin tức tài chính 365

Tính năng hấp dẫn giúp mạng xã hội Gapo hút 3 triệu người dùng

2019-12-18 21:20
Tính năng hấp dẫn giúp mạng xã hội Gapo hút 3 triệu người dùng Sau 5 tháng hoạt động, với sự nỗ lực của hơn 200 nhân sự, Gapo đã chạm mốc 3 triệu người dùng.

Xem thêm: lmth.229615d-gnud-iougn-ueirt-3-tuh-opag-ioh-ax-gnam-puig-nad-pah-gnan-hnit/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Doanh nghiệp - Doanh nhân

“Tính năng hấp dẫn giúp mạng xã hội Gapo hút 3 triệu người dùng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools