vĐồng tin tức tài chính 365

Đề nghị công khai 'đồng chí nào vào Trung ương khóa này'

2020-12-21 16:52

Ngày 21-12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 4 nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác mặt trận năm 2020 và đường hướng hoạt động, chương trình hành động năm 2021.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề nghị “các cụ, các vị, các đồng chí tiếp tục mang tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ, giúp cho công tác Mặt trận ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới”.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nhận định vừa qua MTTQ giám sát, phản biện nhiều nhưng chưa tham gia với Đảng về công tác xây dựng, đào tạo cán bộ.

Ông Túc đề cập đến số lượng 27 ủy viên Trung ương cả nghỉ hưu, cả đương nhiệm bị kỷ luật. Thậm chí có trường hợp phải khai trừ Đảng, xử lý hình sự. Đáng nói, trong số này có cả lãnh đạo đứng đầu, đương chức của ba trung tâm kinh tế, cũng là ba thành phố lớn trực thuộc Trung ương: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung (Hà Nội); Đinh La Thăng, Tất Thành Cang (TP.HCM); Nguyễn Xuân Anh, Trần Văn Minh (Đà Nẵng).

Đề nghị công khai 'đồng chí nào vào Trung ương khóa này' - ảnh 1
Ông Nguyễn Túc đề nghị công khai danh sách dự kiến Trung ương khóa tới để nhân dân góp ý. Ảnh: MTTQ

Đề cập tới Quyết định 217/2018 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, ông Túc cho biết MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mà để vững mạnh thì phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ.

“Tôi vẫn đề nghị công khai. Đồng chí nào vào Trung ương khóa này nên công khai danh sách trước Đại hội để dân biết và tham gia góp ý” - ông Túc nói.

Đánh giá công khai là rất tốt, nhưng ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng việc này phải thực hiệ theo nguyên tắc của Đảng trong quá trình giới thiệu, thẩm định. Trong quá trình ấy, thông qua ý kiến khu dân cư, qua theo dõi của cơ quan quản lý cán bộ, và các tổ chức của hệ thống giám sát mà đánh giá đúng cán bộ thì đấy cũng là dân chủ.

Đề nghị công khai 'đồng chí nào vào Trung ương khóa này' - ảnh 2
Ông Phạm Thế Duyệt đồng tình việc công khai danh sách cán bộ nhưng nói phải tuân thủ quy định của Đảng. Ảnh: MTTQ

“Ví dụ như tôi sống ở phố Thợ Nhuộm, Hà Nội. Tôi làm cái gì, bất minh hay không thì nhân dân biết hết. Do đó, hãy mở rộng dân chủ cho người dân thẩm định, phát hiện. Hay ở cơ quan nếu giới thiệu ai thì anh em cơ quan biết hết chứ không nhất thiết phải công bố trên toàn quốc cho phức tạp” - ông Duyệt nói.

Ông Duyệt đề nghị Đảng tạo điều kiện hơn nữa để các tổ chức của MTTQ như Hội Cựu Chiến binh, Công đoàn… thực hiện giám sát cán bộ. Vì chính các tổ chức đó mới sát, mới gần gũi cuộc sống, lao động hàng ngày của cán bộ.

Xem thêm: lmth.780759-yan-aohk-gnou-gnurt-oav-oan-ihc-gnod-iahk-gnoc-ihgn-ed/us-ioht/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đề nghị công khai 'đồng chí nào vào Trung ương khóa này'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools