vĐồng tin tức tài chính 365

Diễn biến ngoạn mục trên thị trường vàng thế giới

2021-03-02 18:44

Các kho vàng ở London, Anh, đạt mức kỷ lục trong tháng 1 bất chấp tình hình giá vàng yếu trong đầu năm 2021.

Theo tờ Kitco, trong hai tháng qua, thị trường vàng có khởi đầu tồi tệ nhất trong gần 30 năm; tuy nhiên, dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục bổ sung lượng vàng nắm giữ, với các hầm chứa ở London đạt mức kỷ lục trong tháng thứ 9 liên tiếp.

Dữ liệu hàng tháng mới nhất từ ​​Hiệp hội Thị trường Vàng bạc London (LBMA) cho thấy, các hầm chứa ở London đã giữ mức cao kỷ lục 9.602 tấn vàng tính đến cuối tháng 1. Số vàng này trị giá 575,4 tỉ USD.

Trong khi đó, các hầm chứa ở London chứa 34.346 tấn bạc, trị giá 30,3 tỉ USD.

Mặc dù các nhà đầu tư vàng tiếp tục tăng lượng nắm giữ vàng và bạc, hoạt động giao dịch đã chậm lại trong tháng 1.

Giá trị chuyển nhượng hầu như không thay đổi ở mức 35,1 tỉ USD. Đã có 4.669 chuyển nhượng trong tháng 1, với mức trung bình 4.026 ounce cho mỗi lần chuyển, thấp hơn 7% so với tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, số lượng ounce bạc được chuyển giao trong tháng 1 giảm 2,8% xuống 258,6 triệu ounce.

Tổng cộng có 1.898 vụ chuyển nhượng, giảm 4% so với tháng 12, với mức trung bình là 136.197 ounce mỗi lần chuyển. Tuy nhiên, giá trị của các vụ chuyển nhượng bạc tăng 1,1% lên 6,7 tỉ USD.

Tỉ lệ giá vàng/giá bạc trung bình tiếp tục giảm trong tháng 1 do bạc tăng giá tốt hơn vàng. LBMA cho biết, tỉ lệ vàng/bạc trung bình là 72,1, giảm so với tỉ lệ trung bình của tháng 12 là 74,6.

Xem thêm: odl.170588-ioig-eht-gnav-gnourt-iht-nert-cum-naogn-neib-neid/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Diễn biến ngoạn mục trên thị trường vàng thế giới”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools