vĐồng tin tức tài chính 365

Tổ Chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

2019-07-18 20:30

Sáng 18/7/2019, tại Hà Nội, Tổ Chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Xem thêm: 01952=DImetI?lmth.2-ob-auc-gnod-taoh-nit/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tổ Chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools