vĐồng tin tức tài chính 365

Huyện Bình Chánh ra quyết định xử lý resort Gia Trang rộng hơn 7.000m2

2019-11-13 22:05
TTO - UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã niêm yết quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ resort Gia Trang do có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép.

Xem thêm: mth.35954310231119102-2m0007-noh-gnor-gnart-aig-troser-yl-ux-hnid-teyuq-ar-hnahc-hnib-neyuh/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Huyện Bình Chánh ra quyết định xử lý resort Gia Trang rộng hơn 7.000m2”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools