vĐồng tin tức tài chính 365

Từ 1/1/2022, Vietcombank miễn phí toàn bộ dịch vụ chuyển tiền

2021-12-27 15:55

Cụ thể, ngân hàng này sẽ miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch chuyển tiền trên kênh ngân hàng số VCB Digibank, miễn phí duy trì dịch vụ VCB Digibank và phí quản lý 01 tài khoản mặc định đăng ký VCB Digibank. 

Trước đây, phí chuyển tiền nhanh 24/7 khác hệ thống Vietcombank là từ 5.000 đồng/giao dịch đến 1 triệu đồng/giao dịch. Hay kể cả chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank cũng mất 2.000-5.000 đồng/giao dịch (chưa bao gồm VAT). Ngoài ra, phí quản lý tài khoản mặc định trên VCB Digibank là 2.000 đồng/tháng, phí duy trì dịch vụ VCB Digibank là 10.000 đồng/tháng. 

Bên cạnh đó, nhằm tối ưu hiệu quả tài chính, phù hợp với nhu cầu giao dịch cho mỗi khách hàng, ngân hàng này cũng thực hiện điều chỉnh cơ chế tính phí duy trì dịch vụ SMS chủ động. Theo đó, 10.000 VNĐ/tháng/số điện thoại sẽ được thay thế bằng phí tính theo số lượng tin nhắn trong tháng: dưới 20 tin nhắn: 10.000 VNĐ/tháng/số điện thoại; từ 20 đến dưới 50 tin nhắn: 25.000 VNĐ/tháng/số điện thoại; từ 50 đến dưới 100 tin nhắn: 50.000 VNĐ/tháng/số điện thoại và từ 100 tin nhắn trở lên: 70.000 VNĐ/tháng/số điện thoại.

Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể thay thế dịch vụ SMS chủ động bằng cách chuyển sang sử dụng dịch vụ thông báo số dư qua OTT (dịch vụ OTT Alert). Dịch vụ OTT Alert hoàn toàn miễn phí mà vẫn hỗ trợ đầy đủ các thông báo thay đổi số dư tài khoản, giao dịch chi tiêu thẻ, nhắc lịch trả nợ định kỳ,…

Ngoài ra, cũng từ 01/01/2022, Vietcombank chính thức dừng dịch vụ đăng ký mới các gói tài khoản dành cho khách hàng cá nhân, bao gồm VCB Eco, VCB Plus, VCB Pro, VCB Advanced. Đối với các khách hàng đã đăng ký và đang sử dụng các gói tài khoản này, Vietcombank tiếp tục cung ứng dịch vụ, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí gói tài khoản và không yêu cầu số dư tối thiểu trên tài khoản.

Chính sách mới này không chỉ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt hơn và tiết kiệm chi phí mà còn là màn "tăng tốc" trong tiến trình chuyển đổi số của Vietcombank.

 

Xem thêm: lmth.862835a-neit-neyuhc-uv-hcid-ob-naot-ihp-neim-knabmocteiv-2202-1-1-ut/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Từ 1/1/2022, Vietcombank miễn phí toàn bộ dịch vụ chuyển tiền”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools