vĐồng tin tức tài chính 365

Doanh nghiệp phải chủ động chi trả gốc và lãi trái phiếu

2023-04-19 15:49

Ngày 19//2024, Bộ Tài chính cho biết, kể từ sau khi các vụ việc vi phạm của Vạn Thịnh Phát và một số doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý trong năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) gặp khó khăn, nhà đầu tư mất niềm tin, khối lượng phát hành mới sụt giảm, nhà đầu tư bán lại trước hạn nhiều, khối lượng mua trái phiếu trước hạn lớn.

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, Bộ Tài chính đã phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng các giải pháp ổn định và phát triển thị trường minh bạch, bền vững, tăng cường các đợt thanh tra, kiểm tra liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp tại các doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ; có nhiều văn bản đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư theo đúng cam kết.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã tổ chức làm việc với gần 40 doanh nghiệp phát hành trái phiếu để tìm ra giải pháp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng tính thanh khoản và tháo gỡ khó khăn cho thị trường.

Về hoàn thiện khung khổ pháp lý, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP để tháo gỡ các khó khăn tạm thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thêm thời gian đàm phán với nhà đầu tư trái phiếu có phương án tái cơ cấu các khoản nợ.

Về phía doanh nghiệp, để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn phù hợp với hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; bảo đảm có đủ nguồn lực để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó bảo đảm nguồn trả nợ gốc, lãi trái phiếu; thực hiện đầy đủ quy định về công bố, công khai thông tin; thực hiện đầy đủ trách nhiệm với nhà đầu tư theo phương án phát hành đã được công bố, củng cố niềm tin của nhà đầu tư với doanh nghiệp; chủ động sử dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và các hoạt động kiểm toán để tăng cường tính công khai, minh bạch, giúp nhà đầu tư nhận thức rõ hơn về năng lực tài chính, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, cũng như các rủi ro liên quan để quyết định việc đầu tư trái phiếu.

Liên quan tới vấn đề trái phiếu, trong văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung (đoàn TP. Hà Nội) mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để kiến nghị Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ triển khai các giải pháp tiếp tục ổn định và phát triển thị trường TPDN riêng lẻ minh bạch, an toàn, bền vững.

Theo đó, đối với các giải pháp trước mắt, Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định môi trường đầu tư, đảm bảo sự nhất quán, ổn định chính sách để nhà đầu tư yên tâm tham gia hoạt động, đầu tư trên thị trường vốn. Cùng với đó, NHNN điều hành chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng phù hợp với cơ cấu hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế.

Đối với các giải pháp về tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng hiện chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường này. Việc tháo gỡ khó khăn của thị trường bất động sản sẽ là yếu tố quan trọng để ổn định thị trường TPDN cũng như tín dụng ngân hàng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Thời gian tới, sẽ tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao tính công khai minh bạch trong huy động và sử dụng vốn, có lộ trình chủ động áp dụng xếp hạng tín nhiệm TPDN, chủ động cung cấp thông tin về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh để tạo niềm tin, thu hút nhà đầu tư quay trở lại thị trường.

Đối với vấn đề theo dõi thanh toán TPDN đến hạn, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi việc công bố thông tin của doanh nghiệp, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có trái phiếu đến hạn lớn và yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng về việc thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, đối với vấn đề về phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, bên cạnh việc chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống giao dịch TPDN đúng thời hạn, sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, các định chế tài chính có hoạt động liên quan đến phát hành TPDN, trường hợp sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đưa ra các giải pháp trong trung và dài hạn để thị trường TPDN riêng lẻ phát triển ổn định, bền vững hơn.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường nguồn lực, nhân sự cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và NHNN để quản lý giám sát và phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm thị trường.

Ngoài ra, sẽ hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và giám sát liên thông giữa các bộ, ngành về ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Xem thêm: lmth.79981000042210202-ueihp-iart-ial-av-cog-art-ihc-gnod-uhc-iahp-peihgn-hnaod/nv.semitaer

Comments:0 | Tags:No Tag

“Doanh nghiệp phải chủ động chi trả gốc và lãi trái phiếu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools